Dịch vụ

 Lĩnh vực môi giới chủ yếu đang hoạt động

-  Dịch vụ mua bán, cho thuê nhà ở, văn phòng giao dịch, cửa hàng.

-  Tư vấn và môi giới thương mại. xin phép xây dựng, hoàn công nhà.

-  Bán nền đất các dự án khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới

-  Nghiên cứu thị trường.